Používáme pouze lokální vlnu

Používáme pouze lokální vlnu

Ovčí rouno, které používáme na výplň přikrývek nakupujeme v Jihomoravském kraji od lokálních zdrojů

Jednak chceme podporovat místní zemědělce a za druhé nás štvou uhlíkové stopy. A třetí důvod je, že si samozřejmě myslíme, že naše jihomoravské ovcečky jsou ty nejlepší! :) 

Co se uhlíkové stopy týká, tak ovčí rouno často před zpracováním mnohdy urazí nepředstavitelné vzdálenosti. Například napříč Evropou, nebo dokonce putuje napříč světadíly. Důvodem je samozřejmě co možná nejlevnější nákupní cena. S cenou je úzce provázáno i prostředí, kterém ovečky žijí a chování k nim. Chceme vědět kde ovečky žijí, jestli mají dostatek prostoru k pastvě, jestli nežijí pod stresem, a jak se s nimi zachází při stříhání. 

Zde bohužel přes lákavé nižší ceny ovčího rouna volíme vlnu lokální z Jihomoravského kraje. Uhlíková stopa je značně menší. Vlna nepluje někde třeba z Austrálie lodí, nebo někřižuje Evropu. A my si můžeme ověřit kde ovečky žijí a jestli se k nim chovají pěkně (můžeme se vždy zeptat místních, víte jak to chodí na vesnici :)) 

Takže proto. Upřednostňujeme kvalitu, ne kvantitu.